CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mer solvärme i danska fjärrvärmesystem

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 6/2012, p. 42-46. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Fortsatt vindkraftsutbyggnad och höga gaspriser gör att allt fler danska fjärrvärmeverk uppför eller planerar för stora solvärmesystem. Hittills har de mer än 250 000 m² (175 MWth) i drift och de närmaste åren planerar man att uppföra ytterligare 300 000 m² (210 MWth).Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 171074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur