CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ny stadsdel med 40 procent solenergi i Kungsbacka

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 5/2012, p. 44-45. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Eksta Bostads AB har byggt med solenergi sedan tidigt 80-tal och nu uppför man i samarbete med NCC ett nytt byggprojekt i Vallda Heberg där solenergi ska svara för 40 procent av energianvändningen. Vallda Heberg blir en lantlig stadsdel med 38 hyresrätter, 26 egna hem (villor och kedjehus), 5 tomter, 64 bostäder i ett äldreboende, en gemensamhetslokal och en planerad förskola. Området är planerat med en helhetssyn på hela områdets energianvändning. Bostäderna byggs som passivhus med värme från solfångare och egen el genereras med solcellsmoduler på äldreboendet. Sedan har man en gemensam värmecentral som eldas med pellets. Dessutom ingår möjligheten att teckna andelar i ett vindkraftsbolag.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 171073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur