CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mer solenergi med nära-noll-energihus?

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet (0348-9493). 7/2012, p. 37-39. (2012)
[Artikel, övrig]

Det talas mycket om en stor potential att minska vår energianvändning och det finns ett stort intresse att använda solenergi men tyvärr inte mycket som leder i den riktningen. Den svenska implementeringen av EU-direktiven om byggnaders energiprestanda (EPBD) karakteriseras av en större ambition att genom så få ändringar som möjligt uppfylla (översätta, tolka) olika formuleringar i direktivens olika artiklar inom angivna tidsramar, än att utveckla och implementera genomtänkta och relevanta krav på svenska byggnader som leder till en totalt sett minskad resursanvändning.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 171072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Husbyggnad

Chalmers infrastruktur