CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Galois groups and number theory

Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Normat - Nordisk Matematisk Tidskrift (0801-3500). Vol. 59 (2011), 3-4, p. 144-177.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This is a survey article on algebraic number theory and its purpose is to show the great importance of Galois groups in different number theoretical problems. In particular, the role of Galois representations in connection with the proof of Fermat's Last Theorem is one of the topics.

Nyckelord: algebraic number field, Galois group, L-function, group representation, elliptic curve.Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2013-06-11.
CPL Pubid: 171057

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur