CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What you should know about cubic and quartic equations

Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Normat - Nordisk Matematisk Tidskrift (0801-3500). Vol. 59 (2011), 3-4, p. 98-116.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The paper describes in a straightforward way how to find Galois groups of cubic and quartic polynomials.

Nyckelord: cubic, quartic, Galois groupDenna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2013-06-12.
CPL Pubid: 171040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Algebra och logik
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur