CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of the spin transition in the adsorption of hydrogen atoms on metals

D. M. Bird ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; J. R. Trail
Surface Science Vol. 566 (2004), p. 761.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur