CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Prediction of Anisotropy Evolution in Polycrystalline Multiphase Materials

Erik Lindfeldt (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
ESMC 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

In this contribution a multiscale modeling (MSM) framework is used to model the behavior of a multi-phase polycrystalline material. The use of MSM is motivated by the interest in how mechanisms occuring at different length scales contribute to the macroscopic behavior.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 170959

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)