CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LOFAR ser universum på ett helt nytt sätt

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Fysikaktuellt (0283-9148). Vol. 2012 (2012), 2, p. 12-13.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Radioteleskopet LOFAR är störst i världen och först i sitt slag. Med mängder av enkla antenner och en oerhört kraftfull dator skapar det bilder av rymden på ett helt nytt sätt.Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 170944

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Fysik
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Datorsystem

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium