CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bisecting lines of convex regions

Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
normat (0801-3500). Vol. 59 (2011), 2, p. 67-81.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

The boundary of the set of intersection points of bisecting lines are studiedDenna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2013-06-11.
CPL Pubid: 170913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Geometri

Chalmers infrastruktur