CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Galois theory and coverings

Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Dennis Eriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Normat (0801-3500). Vol. 59 (2011), 3/4, p. 178-191.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Coverings of P^1 ramified in only three points are connected to Dessins, an elementary introductionDenna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 170910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Geometri

Chalmers infrastruktur