CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Appreciative Theorizing and Innovative Opportunities

Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
EAMEE conference, Utrecht, Netherlands, May 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-02-10. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur