CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microfluidic Gradient Systems to Generate Defined Cell Microenvironments and Study Cellular Fate Processes

Patric Wallin (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Elin Bernson (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
AVS 59th International Symposium & Exhibition, Tampa Florida, Oct 28-Nov 2 2012 p. 32. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-09-18.
CPL Pubid: 170849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Medicinska material och protesteknik
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Biomaterialvetenskap

Chalmers infrastruktur