CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

QCM-D - a useful tool for cell studies?

Erik Nilebäck (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Nina Tymchenko (Institutionen för teknisk fysik) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
eCM Journal Vol. 23 (2012), Supplement 5, p. 52.
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-09-18.
CPL Pubid: 170847

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Medicinska material och protesteknik
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur