CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patterned electrospun microfibers integrated in a microfluidic system to study cells in complex microenvironments

Patric Wallin (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Björn Carlberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
eCM Journal Vol. 23 (2012), Supplement 5, p. 65.
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-09-18.
CPL Pubid: 170845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Medicinska material och protesteknik
Nanoteknik
Biomaterialvetenskap

Chalmers infrastruktur