CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In vitro meat – What are the moral issues?

Stellan Welin ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Johanna Berlin
The Philosophy of Food, ed. David Kaplan, University of California Press p. 292-304. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Annan industriell bioteknik
Livsmedelsvetenskap
Filosofi, etik och religion

Chalmers infrastruktur