CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Köttproduktion utan djur

KliMAT frågan på bordet

Stellan Welin ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Johanna Berlin
Formas Fokuserar, series no 14, Forskningsrådet Formas p. 261-272. (2008)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170837

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Övrig bioteknik
Filosofi, etik och religion

Chalmers infrastruktur