CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing Boundaries of Innovation Systems: Linking Market Demand and Use

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
The Business of System Integration / Mestre-Ferrandiz, J. and Sussex, J. (eds) /Oxford University Press p. 307-332. (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur