CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enzymes for New Materials

George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 1 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Biomaterial
Biokatalys och enzymteknik

Chalmers infrastruktur