CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomass-modifying Enzyme Discovery

George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Oral presentation at the WWSC annual conference, 21-23 November 2012, Uddevalla, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Molekylärbiologi
Funktionsgenomik
Mikrobiologi
Biokatalys och enzymteknik

Chalmers infrastruktur