CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioconversion of lignocellulosic hydrolysates: Strategies to overcome the inhibitory effects at High Gravity processes

Charilaos Xiros (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
From Human Health to Biosustainability – Future Challenges for Life Science at Chalmers Nov. 19, 2012, Gothenburg, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 170817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Bioenergi

Chalmers infrastruktur