CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Gravity Fermentation: Great expectations, great challenges

Charilaos Xiros (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Kjersti Claesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Science and Technology day, March 2012, Poster exibition, Gothenburg, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 170813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Bioenergi

Chalmers infrastruktur