CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flexibility and Stability in the Innovating Economy

Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
: External organization, 2006.
[Bok]

Oxford University PressDenna post skapades 2006-02-10.
CPL Pubid: 17081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur