CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the Yet-Unknown Biomass Degrading and Modifying Enzymes of Aspergillus oryzae

George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Gianni Panagiotou (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
11th European Conference on Fungal Genetics, 30 March 2012, Marburg, Germany (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 170807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi
Mikrobiologi
Biokatalys och enzymteknik

Chalmers infrastruktur