CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computations of Green's Functions for Ocean Tide Loading

Machiel Bos ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Sciences of Geodesy-II p. 1-52. (2012)
[Kapitel]

[no abstract]

Nyckelord: Surface loading, elastic deformation and gravityDenna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 170802

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Fasta jordens fysik

Chalmers infrastruktur