CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enzymatic treatment of cellulose for electrospinning of nanofibers

Linda Härdelin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Erik Perzon (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Pernilla Walkenström ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Science and Technology Day, 27 March 2012, Göteborg, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 170800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Polymerteknologi
Biomaterial
Biokatalys och enzymteknik

Chalmers infrastruktur