CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Development of Regional Specialization in Modern Biotechnology

Johan Brink (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Linus Dahlander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Industry and Innovation (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-12. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur