CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling the Charge State of Individual Gold Adatoms

Jascha Repp ; Gerhard Meyer ; Fredrik Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Science Vol. 305 (2004), p. 493.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur