CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What are innovative opportunities?

Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Industry & Innovation (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-02-10. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur