CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Årets största händelse

Venuspassagen: 2012 och framtiden

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 13 (2012), 2, p. 40-41.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Tips, tankar och idéer inför den 6 juni – och för dig som hellre har sikte mot framtidens passager, både i vårt solsystem och andra.Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 170789

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur