CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Har du ramlat in i ett svart hål?

Katja Lindblom ; Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 13 (2012), 3, p. 22-24.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Det svarta hålet har blivit vår tids sätt att beskriva livet när det är som allra värst. Katja Lindblom och Robert Cumming undersöker kopplingarna mellan vetenskapen och känslolivet.Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 170788

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur