CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forgiving Roadside Design Guide

Deliverable 3 of the ERA-NET Road project IRDES

Francesca La Torre ; Lorenzo Domenichini ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jan Martinsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Peter Saleh ; Philippe Nitsche ; Yann Goyat ; Eleonora Cesolini ; Raffaella Grecco
2011. - 202 s.
[Rapport]

Nyckelord: Forgiving roadside, roadside designDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-09-18.
CPL Pubid: 170780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur