CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial Development Centres (IDCs) as a Regional Innovation Tool: Comparing Policy Practices in the Hunter Valley, Australia and in Finspång, Sweden

M-L Eriksson ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Innovation: management, policy & practice Vol. 7 (2005), 4, p. 416–434.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-02-10. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur