CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guide for the Assessment of treatment Effectiveness

Deliverable 2 of the ERA-NET Road project IRDES

Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jan Martinsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Philippe Nitsche ; Peter Saleh ; Yann Goyat ; Francesca La Torre ; Alessandro Grossi
2011. - 60 s.
[Rapport]

Nyckelord: Forgiving roadside, roadside treatments, treatment effectivenessDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-09-18.
CPL Pubid: 170777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


State of the art report on existing treatments for the design of forgiving roadsides