CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

State of the art report on existing treatments for the design of forgiving roadsides

Deliverable 1 of the ERA-NET Road project IRDES

Philippe Nitsche ; Peter Saleh ; Matthias Helfert ; Francesca La Torre ; Alessandro Mercaldo ; Bianchin Federica Roberta ; Elenora Cesolini ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Dennis Book (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Yann Goyat
2010. - 67 s.
[Rapport]

Nyckelord: Forgiving roadside, roadside treatmentsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170773

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Guide for the Assessment of treatment Effectiveness