CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

State of the art report on existing treatments for the design of forgiving roadsides

Deliverable 1 of the ERA-NET Road project IRDES

Philippe Nitsche ; Peter Saleh ; Matthias Helfert ; Francesca La Torre ; Alessandro Mercaldo ; Bianchin Federica Roberta ; Elenora Cesolini ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Dennis Book (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Yann Goyat
2010. - 67 s.
[Rapport]

Nyckelord: Forgiving roadside, roadside treatmentsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170773

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Guide for the Assessment of treatment Effectiveness