CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What drives innovation processes in modern biotechnology and open source software?

Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Innovation: management, policy & practice Vol. 7 (2005), 1 ,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-02-10. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur