CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proximity as a Factor in Biotechnology Research and Development

Linus Dahlander (Institutionen för industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Wirtschaft politische Blätter. Österriechischer Wirtschaftsverlag [Mitterlehner, R. (ed.)] p. 331-337. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 17076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur