CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The first Enzymatic Hydrolysis of Lignin-Carbohydrate Bonds

Filip Nylander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Hampus Sunner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
1-14 July 2012, Hands-on Course “From Proteomics to Proteins”, Caparica, Portugal (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 170758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Organisk syntes
Bioorganisk kemi
Molekylärbiologi
Industriell bioteknik
Biokatalys och enzymteknik
Trävetenskap

Chalmers infrastruktur