CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Factors contributing to road fatalities

Juned Akhtar ; Mikael Ljung Aust (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Rickard J. Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Alena Hoye ; Ross Owen Phillips ; Fridulv Sagberg
Oslo : TOI - Institute of Transport Economics Norwegian Centre for Transport Research, 2010. ISBN: 978-82-480-1069-2.- 118 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170741

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur