CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory of Elastic and Inelastic Tunnelling Microscopy and Spectroscopy: CO on Cu revisited

Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Philosophical Transactions Royal Society London A Vol. 362 (2004), p. 1173.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur