CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research Proposal: Resource Combining and Activity Coordination of Product

Igor Insanic (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Paper presented at the 22nd Nordic workshop on Interorganisational research, Trondheim, August 16-18 2012. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur