CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Final Updated Protocol with Updates from the Pilot Study

Deliverable 2.4 of the EC FP7 project DaCoTA

Mostafa Aldah ; Rachel Talbot ; Julian Hill ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jan Martinsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Deniz Atalar ; Elizabeth Dodson ; Mathieu Roynard ; Heike Martensen ; Pierre Van Elslande ; Christophe Perrin ; Thierry Hermitte ; Dimitris Margaritis ; Ragnhild Davidse ; Gabriele Giustiniani ; Michael Jaensch ; Anuncia Ocampo Sanchez ; Javier Paez ; Adria Ferrer
2012. - 138 s.
[Rapport]

Nyckelord: Accident investigation, Crash scene, in-depth dataDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur