CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den petrokemiska revolutionen. Svensk petrokemisk industri 1960-2010

Bengt Berglund (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Nossebro : Rydins Tryckeri AB, 2012. ISBN: 978-91-633-6817-2.- 464 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170662

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur