CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telecommunications networks and sustainable society: a new perspective of broadband policy

Orada Teppayayon (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Presented at The Regional International Telecommunications Society India Conference 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170660

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur