CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Decomposable Branching Process in a Markovian Environment

V.A. Vatutin ; E. Dyakonova ; Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
International Journal of Stochastic Analysis (2090-3332). Article ID 694285, (2012)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A population has two types of individuals, with each occupying an island. One of those, where individuals of type 1 live, offers a variable environment. Type 2 individuals dwell on the other island, in a constant environment. Only one-way migration is possible. We study then asymptotics of the survival probability in critical and subcritical cases.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 170648

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur