CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pricing strategies and innovations in the Thai mobile communications market

Chalita Srinuan (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Pratompong Srinuan (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Info (1463-6697). Vol. 15 (2012), 1, p. 15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 170646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur