CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managerial Challenges from Integrating ICTs into Established Products

Joakim Björkdahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson
International Journal of Learning and Intellectual Capital (1479-4853). Vol. 9 (2012), 3, p. 307-320.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur