CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Final Report on the Pan-European In-Depth Accident Investigation Network

Deliverable 2.5 of the EC FP7 project DaCoTA

Mostafa Aldah ; Rachel Talbot ; Julian Hill ; Gabriele Giustiniani ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Michael Jaensch
2012. - 27 s.
[Rapport]

Nyckelord: In-depth investigation, Road accidents, Crash investigationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170637

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur