CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Training Package including training manual and draft protocols

Deliverable 2.3 of the EC FP7 project DaCoTA

Deniz Atalar ; Rachel Talbot ; Julian Hill ; Elizabeth Dodson ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Joel Armstrong (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mathieu Roynard ; Heike Martensen ; Michael Jaensch ; Dimitris Margaritis ; Anuncia Ocampo Sanchez ; Javier Paez ; Adria Ferrer ; Pierre Van Eslande ; Christophe Perrin ; Thierry Hermitte ; Gabriele Giustiniani ; Ragnhild Davidse
2012. - 229 s.
[Rapport]

Nyckelord: Accidents investigation, crash scene, in-depth dataDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-09-18.
CPL Pubid: 170633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur