CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Homogenization of Stokes Flow in Porous Media

Carl Sandström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 60 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Multiscale modelling, computational homogenization, stokes flow, darcy flow, porous mediaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170630

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Tillämpad matematik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-09-21
Tid: 14:00