CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Specifications for scenario definitions

ASSESS D1.2 of the EU FP7 project ASSESS, SST.2008.4.1.1: Safety and security by design/233942

Marcus Wisch ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Lisa Sulzberger ; Mike McCarthy ; Mathieu Roynard ; Wesley Hulshof ; Jean-Francois Boissou ; Swen Schaub ; Ines Heinig (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Matias Viström (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
2010. - 91 s.
[Rapport]

Nyckelord: Active safety, Accident scenarios, accident analysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15.
CPL Pubid: 170625

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur